Opět jsme poznávali Anglii

V pondělí 8. 5.2017 odcestovalo sedmnáct žáků ze sedmého ročníku na pětidenní výlet do Anglie. Putování začalo prohlídkou univerzitního města Oxford, především návštěvou nejslavnější oxfordské koleje Christ Church College. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, užili jsme si procházky při návštěvě prehistorické památky Stonehenge. Žáci ve skutečnosti poznávali místa (ve Winchesteru a v Londýně), která do té doby znali pouze z učebnic. Ubytování v rodinách jim navíc umožnilo komunikaci v reálném životě a poznávání zvyklostí v anglických domovech.

                                                                                                                                              Mgr. Jana Doležalová