Pololetní divadelní představení

Závěr prvního pololetí školního roku jsme žákům naší školy zpříjemnili divadelním představením. Divadelní společnost p. Pěnkavy si pro mladší žáky připravila pohádku O zakleté princezně, starší žáci se přenesli do doby středověku, na dvůr císaře Rudolfa II. Zábavnou formou se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života Rudolfa II. a v dobových kostýmech se někteří stali i aktéry samotného programu. V dobré náladě se pak všichni vrátili do lavic a z rukou třídních učitelů převzali svá pololetní vysvědčení.

Mgr. Ivana Böhmová