Projekt „Dva jazyky – jedna myšlenka“

Naše škola se v letošním roce stala součástí projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“. Cílem projektu, který je finančně zaštítěn Evropskou unií,  je podpora vzniku bilingválních škol v 10 základních školách v ČR a 10 Grundschule v Bavorsku.

V červnu 2017 se uskutečnila třídenní exkurze českých a bavorských zástupců základních škol do bilingválních škol v německo–francouzském pohraničí. Náplň studijní cesty sestavila bavorská strana ve spolupráci se školním radou v Rastattu. Mohli jsme tak porovnat bilingvální výuku ve francouzském městečku Seltz a v německém Iffezheimu. Ředitelé nás seznámili s celkovým chodem obou škol, organizací vyučování a především fungováním dvojjazyčné výuky v praxi. Po ukázce vzorových hodin následovala vždy společná diskuse všech zúčastněných. Partnerské školy zde měly prostor pro navázání kontaktu a plánování společných akcí v novém školním roce. Exkurze pro nás byla proto velmi přínosná a motivující.

Naší partnerskou školou se stala Reinhold – Köppel – Grundschule v Grafenau.

Žáci I. stupně z obou škol se začnou od září učit jazyk souseda v rámci odpoledního jazykového kroužku. 

Během roku nás budou také čekat projektové dny a třídenní pobytový kemp, kde se budou žáci z obou

zemí potkávat a používat oba jazyky, tedy češtinu a němčinu.

                               Mgr. Edita Wölflová