Projektový den s dětmi z partnerské školy Grafenau

6. 10. 2017 jsme ve Vimperku s žáky zapojenými do programu „Dva jazyky-jedna myšlenka“ absolvovali první projektový den s naší partnerskou školou z Grafenau.  Již od září jsme se na tuto akci v kroužku němčiny na ZŠ Smetanova pilně připravovali tvorbou a nácvikem jednotlivých aktivit, které se prolínaly celodenním programem. Přátelská atmosféra a nadšení bylo patrné od první chvíle společného setkání. Byli jsme potěšeni dětskou bezprostředností a snahou navázat společné kontakty a najít „společnou řeč“ při plnění týmových úkolů. Program dne byl skutečně pestrý a bohatý na zážitky. Po úvodních seznamovacích hrách v DDM následovala ukázka práce psovodů obvodního oddělení PČR. Schopnost kooperace si děti vyzkoušely i v tělocvičně při hře Kin-ball.  Po vynikajícím obědě naše kroky směřovaly k vimperskému zámku a do místního arboreta, kde jsme se nechali inspirovat oblíbenou vimperskou Stezkou lesních skřítků a cestu plnou úkolů, her a odměn v podobném duchu jsme připravili i pro naše děti. Pro nás dospělé bylo odměnou vidět, jak se k sobě děti hezky chovaly, jak si byly nápomocné. Radost nám udělalo jejich nadšení do tvorby společných aktivit.

První seznamovací akce se tedy vydařila po všech stránkách, proto se již teď těšíme na naši návštěvu v Grafenau.

Velké poděkování patří všem, kteří nás v našem projektovém dni podpořili.

                                                                                                                             Mgr. Edita Wölflová

Mgr. Ivana Böhmová

foto: Lucie Hovorková, Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Jana Kadlecová