Prosincová vystoupení pěveckého sboru

I v letošním roce se pěvecký sbor v prosinci zúčastnil několika předvánočních akcí.

1. 12. 2018 proběhly pod záštitou DDM Vimperk tradiční „Vánoční řemeslné trhy“ v prostorách MěKS Vimperk, kde bylo vystoupení našeho pěveckého sboru součástí doprovodného programu.

12. 12. 2018 se děti ze sboru připojily k celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“. Společně s vimperskými občany jsme si zazpívali několik nejznámějších koled.

13. 12. 2018 jsme jeli potěšit klienty pečovatelského domu v Pravětíně. Svým vystoupením jsme zpříjemnili předvánoční čas nejen jim, ale i místnímu personálu. Kromě připraveného repertoáru jsme si společně na závěr zazpívali i některé české koledy.

14. 12. 2018 vystoupil sbor s krátkým programem v sále DDM Vimperk u příležitosti setkání vedoucích jednotlivých pracovišť DDM.

19. a 20. 12. 2018 sbor zazpíval na předvánočním vystoupení naší školy. Toto vystoupení je zároveň prvním vystoupením našich nejmenších zpěváčků, tedy dětí z 1. a 2. ročníku.

 Ivana Böhmová