Rej čarodějnic

V úterý 30. dubna 2019 jsme si s dětmi uspořádali tradiční „ Čarodějnické odpoledne“, abychom se připravili na filipojakubskou noc. Děti přišly v kostýmech čarodějů a čarodějnic. Půvabné čarodějnice nám předvedly módní přehlídku, tanec s koštětem, postavily májku, hranici a dostatečně se vyřádily při čarodějnické diskotéce. Zapojeny byly také děti, které neměly masky a vyráběly papírové čarodějnice. Celé odpoledne jsme si všichni užili v kouzelné atmosféře.

Čarodějky: Hanička a Kačenka