Rekonstrukce v pavilónu D3 ZŠ Vimperk, Smetanova

Dne 1. června 2017 zahájila firma GSI Invest, která zvítězila ve výběrovém řízení, plánované práce při rekonstrukci sociálních zařízení a rozvodů vody v Základní škole ve Smetanově ulici ve Vimperku. V rámci rozsáhlých úprav došlo k přebudování sociálních zařízení v pavilónu družin a v prostoru přístavby u odborné učebny VV. Byly nově vybudované toalety pro pedagogy, v celém pavilónu došlo k výměně rozvodů vody, odpadů a ve třídách byla osazena a upravena nová umyvadla, vše samozřejmě s patřičnými stavebními úpravami. Dokončení stavby bylo plánováno na 18. srpna 2017. Celá rekonstrukce proběhla bez komplikací, v průběhu stavby fungovala velice dobrá spolupráce se zřizovatelem i stavební firmou GSI Invest, která předala dokončenou stavbu o více než čtrnáct dní dříve k 1. srpnu 2017, to dává dostatečný čas pro dokončení závěrečných úklidových prací tak, aby se začátkem školního roku přišli žáci do zcela čistých a připravených prostor.

Mgr. Vladan Pokorný