Rozvoj klíčových gramotností

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Rozvoj klíčových gramotností“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013150 který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.