Seminář a beseda na téma recyklace a využití odpadů

Ve čtvrtek 12. dubna využila naše škola nabídky občanského sdružení AgEnDa na uspořádání semináře a besedy na téma recyklace a využití odpadů. Seminář proběhl v rámci běžné výuky pro žáky 6. tříd naší školy formou multimediální prezentace v naší počítačové učebně.

Seminář je součástí projektu „Role veřejnosti při využití a recyklaci odpadů“, jehož cílem je zvýšení motivace cílových skupin k třídění a recyklaci odpadů a tím k jejich dalšímu využití. Cílovými skupinami projektu jsou veřejnost – mladá generace do 40 let, především rodiny s dětmi a studenti a dále samospráva – členové zákonodárných a samosprávných orgánů, částečně také zaměstnanci krajských úřadů.

Michal Kolafa