Setkání dětí ze ZŠ Smetanova s dětmi z Grundschule Grafenau

Dne 5. 11. jsme na naší škole již po několikáté přivítali děti z Grundschule Grafenau. V dopoledním bloku jsme připravili pro účastníky projektu ukázkové hodiny Vlastivědy, Matematiky a Hudební výchovy, po nichž následovaly sportovní aktivity v tělocvičně. Odpoledne jsme strávili výrobou „stromu přátelství“, zhlédli jsme prezentaci fotek z předchozích setkání a zavzpomínali na vše, co jsme za dva roky trvání projektu prožili. Na rozloučenou jsme společně vysadili v areálu školy jabloň, která bude hezkou připomínkou našeho úspěšného partnerství.

Děkujeme všem kolegům, vedoucí školní jídelny a kuchařkám, jež se na přípravě projektového dne podíleli.

Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová