Škola bez hranic

Škola bez hranic

bylo opravdu výstižné pojmenování projektu, který byl v letošním školním roce realizován na naší škole. Tento projekt jsme získali díky jazykové škole Channel Crossings v rámci OPVK, za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hranice byly „zbořeny“ v několika rovinách. První – pro mě nejzásadnější – bylo odstranění jazykové bariéry. Naši žáci ve škole dostávají velice dobrý základ anglického jazyka, ale bohužel stále cítíme potřebu rozvíjet jejich komunikativní schopnosti. Vzhledem k tomu, že získat rodilého mluvčího do našich „končin“ je stále jenom sen, díky technice a tomuto projektu se nám to nyní podařilo. Učitelkou byla pro naše žáky v sedmém a devátém ročníku každý týden jednu vyučovací hodinu Janice – naše nejenom nová učitelka, ale určitě i kamarádka z USA, která vyučovala online. Považuji to za nejpřínosnější a pro mě osobně nejobjevnější metodu výuky jazyků, se kterou jsem se v poslední době setkala. Žáci Janice znali také osobně, neboť byla jednou z osobností, které nám uspořádaly úžasný projektový den Meet Famous Europeans.

Další hranicí, kterou se nám daří odstraňovat, je vyučování jednotlivých předmětů pouze v českém jazyce. Díky metodě CLIL nám cizí jazyky – anglický a německý – vstupovaly na druhém stupni do hodin matematiky, dějepisu a občanské nauky. Pro tuto výuku jsme zapojením do projektu dostali učebnice a pracovní sešity. Pracovat s nimi byla radost jak pro žáky, tak pro učitele. Výhodou učebnic je i použitelnost pro další výuku.

Vzhledem k tomu, že naše spolupráce se Channel Crossings je již založena na tradici, která se opírá o výuku anglického jazyka s využitím IT, pevně věřím, že v této krásné cestě budeme i nadále pokračovat.

 

 

                                                                                            Mgr. Jana Doležalová