Školní poradenské pracoviště

Mgr. Vladan Pokorný
ředitel, výchovný poradce, metodik prevence
Email: vladan.pokorny@zsvimperk.cz
Telefon: 388 412 205
Fax: 388 412 205

Mgr. Tomáš Gaudník
výchovný poradce
E-mail: tomas.gaudnik@zsvimperk.cz
Telefon: 388 415 420

Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.