Školní výlet 6. B

Blíží se konec školního roku a třída 6. B se vydala na školní výlet. Ubytovala se v chatkách v kempu Olšina za městečkem Černá v Pošumaví. Paní učitelka Lucie Pokorná a paní učitelka Hana Veselá si pro děti připravily zábavný program, při kterém měly splnit úkoly, za které místo bobříků dostávali smajlíky. Protože děti jsou z šesté třídy smajlíků bylo šest. Počasí bylo krásné a tak se v parném odpoledni šla většina dětí zchladit do Lipna. Také se třída vydala do lanového parku. Všichni si vyzkoušeli překážky na zemi a někteří odvážlivci si prošli i trasu ve větší výšce. Večer si děti opékaly vuřty. Ráno se ještě soutěžilo o smajlíky, například v pantomimě a stolním tenisu. Když už se blížilo poledne, děti se vydaly na cestu zpět. Jely vlakem a tak úspěšně zakončily výlet, který si všichni moc užili.

Linda Pištěková 6.B