Školní výlet 8. A – Nová Pec

Ve dnech 17. – 18. června 2019 vyrazila třída 8. A na školní výlet. První den jsme vlakem dojeli na Soumarský Most, zde jsme nasedli do lodí a spluli krásnou Vltavu až do Nové Pece. Cestou jsme mohli obdivovat krásy Šumavy za velmi vydařeného počasí. Následovalo večerní kempování v Nové Peci.

Druhý den nás probudilo opět výborné počasí. Tentokrát jsme se vydali na celodenní výlet na kolech. Trasa z Nové Pece vedla přes Dobrou, Stožec, Nové údolí a Schwarzenberský kanál zpět do Nové Pece. Někteří zdatní jedinci ještě cestou navštívili Plešné jezero. Zhruba 65 km v sedle zvládli všichni žáci bez sebemenšího problému, za což jim patří velká pochvala. Děkuji všem žákům za skvělou disciplínu a pohodovou atmosféru. Zároveň děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na přípravě a samotném průběhu akce podíleli, a také panu Zdeňku Formánkovi za pomoc s přepravou kol.

Mgr. Tomáš Gaudník