Skotsko s výukou

Vzhledem k tomu, že se naší škole podařilo získat grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 648 005 Kč, mohla první skupina patnácti žáků vycestovat na osm dní za poznáváním a studiem anglického jazyka. Tentokráte však potřebovali pouze nezbytné kapesné a chuť zdokonalovat se v anglickém jazyce, neboť celý jejich pobyt včetně výuky byl hrazen z tohoto grantu. Protože téměř všichni tito žáci již s naší školou Anglii navštívili, zvolili jsme lokalitu pro nás vzdálenější, ale nesmírně krásnou – Skotsko. Cestou jsme si udělali jednodenní zastávku v Amsterodamu a poté jsme se trajektem vydali do Newcastlu. Další naše cesta již vedla přes skotské hranice do cíle cesty – Stirlingu. V tomto městě žáci strávili dva dny ve škole výukou anglického jazyka. Byli zde také ubytováni po dvojicích v rodinách, čímž se jejich kontakt s anglickým jazykem a místní kulturou ještě zintenzivnil. Náš program byl bohatý – Amsterodam s projížďkou po grachtech, Edinburgh, Jedburg, Stirling, Wallace Monument…K největším zážitkům patřil celodenní výlet do oblasti Highlands, projížďka po jezeře Loch Ness, návštěva Rosslinské kaple či palírny whisky. Věřím, že i cesta dalších dvaceti žáků po krásách Jižní Anglie bude stejně tak úspěšná jako byla cesta do Skotska.

                                                                                                                                               Mgr. Jana Doležalová