Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd

Poslední školní den si žáci devátých tříd ZŠ Smetanova tradičně přišli pro svá závěrečná vysvědčení do slavnostních prostor obřadní síně městské radnice ve Vimperku. Za přítomnosti starostky města paní Ing. Jaroslavy Martanové a ředitele školy pana Mgr. Vladana Pokorného obdrželi žáci z rukou třídních učitelů vysvědčení a pamětní listy školy.

Za třídu 9. A předal vysvědčení Mgr. Tomáš Gaudník společně s asistentkou pedagoga Hankou Veselou.

Za třídu 9. B předaly vysvědčení dvě paní učitelky, současná třídní učitelka Mgr. Dana Holočiová a bývalá třídní učitelka, toho času na mateřské dovolené, Mgr. Lucie Pokorná.

Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Tomáš Gaudník