Slavnostní předání vysvědčení

Poslední školní den si žáci devátých tříd ZŠ Smetanova tradičně přišli pro svá závěrečná vysvědčení do slavnostních prostor obřadní síně městské radnice. Za přítomnosti místostarosty města pana Mgr. Zdeňka Kuncla a ředitele školy pana Mgr. Vladana Pokorného obdrželi z rukou třídní učitelky Mgr. Dany Holočiové kromě vysvědčení rovněž pamětní listy.

Mgr. Michal Kolafa