Sport

 

Naše škola ve svém areálu disponuje hned dvěma tělocvičnami o velikosti 16 x 12 m a 36 x 16 m a asi málokterá základní škola se může pochlubit takovým prostorovým vybavením pro výuku tělesné výchovy a dalších souvisejících sportovních aktivit. Především větší tělocvična se svými rozměry vymyká běžné vybavenosti a není problém v ní pro žáky pořádat jakoukoli sportovní akci i s dostatečným místem pro diváky. Kromě běžné výuky tělesné výchovy se zde proto pravidelně konají nejrůznější turnaje, sportovní soutěže mezi žáky okolních škol (basketbal, fotbal, florbal, …) a další akce.

Mimo výuku jsou pro děti obě tělocvičny využívány Domem dětí a mládeže, který má sídlo přímo v areálu školy. Nejen žáci naší školy tak mají možnost ve svém volném čase využít nabídky řady zájmových sportovně laděných útvarů (fotbal, basketbal, stolní tenis, gymnastika, …) pod vedením odborných trenérů.

Další vyžití pak v pracovním týdnu nabízí tělocvičny veřejnosti pro sportovní a rekreační činnost. O víkendech slouží pro trénink sportovním oddílům, které pravidelně hrají soutěže. Pro všechny další zájemce je možné využít volné termíny (a to i o víkendech) po dohodě se správcem tělocvičen (viz. kontakty).

Mgr. Michal KOLAFA