Sport

tv_mala

Naše škola ve svém areálu disponuje hned dvěma tělocvičnami o velikosti 16 x 12 m a 36 x 16 m a asi málokterá základní škola se může pochlubit takovým prostorovým vybavením pro výuku tělesné výchovy a dalších souvisejících sportovních aktivit. Především větší tělocvična se svými rozměry vymyká běžné vybavenosti a není problém v ní pro žáky pořádat jakoukoli sportovní akci i s dostatečným místem pro diváky. Kromě běžné výuky tělesné výchovy se zde proto pravidelně konají nejrůznější turnaje, sportovní soutěže mezi žáky okolních škol (basketbal, fotbal, florbal, …) a další akce.

Mimo výuku jsou pro děti obě tělocvičny využívány Domem dětí a mládeže, který má sídlo přímo v areálu školy. Nejen žáci naší školy tak mají možnost ve svém volném čase využít nabídky řady zájmových sportovně laděných útvarů (fotbal, basketbal, stolní tenis, gymnastika, …) pod vedením odborných trenérů.

Další vyžití pak v pracovním týdnu nabízí tělocvičny veřejnosti pro sportovní a rekreační činnost. O víkendech slouží pro trénink sportovním oddílům, které pravidelně hrají soutěže. Pro všechny další zájemce je možné využít volné termíny (a to i o víkendech) po dohodě se správcem tělocvičen (viz. kontakty).

Mgr. Michal KOLAFA


Sportovní alternativa

ZŠ Vimperk ve Smetanově ulici navázala spolupráci s fotbalovým oddílem ve Vimperku a rozhodla se od školního roku 2010/2011 rozšířit výuku tělesné výchovy o další dvě volitelné hodiny. Výuka bude směřována k rozvoji tělesné zdatnosti, obratnosti a získávání herních i individuálních dovedností ve sportovních hrách.

 

tv_velkaŠkola chce tímto způsobem reagovat na chybějící nabídku v rámci škol na Vimpersku a využít všeobecně známých, kvalitních prostor pro sportovní aktivity dětí.

 

Do tříd se mohou přihlásit všichni zájemci prostřednictvím svých zákonných zástupců buď osobně ve škole nebo emailem (s elektronickým podpisem), či písemně. Potřebné dokumenty jsou zpřístupněny na webových stránkách naší školy – www.zsvimperk.cz.

Mgr. Zdeněk Říha