Strom absolventů 2019

Dne 3. 6. 2019 se naše třída, jak je zvykem u tříd devátého ročníku základní školy Smetanova, vydala vysadit Strom absolventů. Jakmile jsme dorazili, naši kluci hned začali s první fází práce – vyhloubením jámy na strom. Práce jim šla pěkně od ruky, avšak asi po 20 minutách narazili na problém. Tím problémem byl obří kámen. Naši kluci se s ním však statečně poprali a brzy kámen odstranili. Druhý den 4. 6. 2019 po příchodu na místo námi vyhloubené jámy nás přivítali zástupci městského úřadu, Odboru životního prostředí, pan Ing. Josef Kotál, Ing. Ivana Tumová, pan místostarosta města Vimperk Mgr. Zdeněk Kuncl a zástupce ředitele naší školy pan Mgr. Michal Kolafa. Všichni nás potěšili milými slovy a naše paní třídní učitelka Mgr. Dana Holočiová nás dojala svým proslovem k nám. V druhé fázi práce jsme se zapojili více i my, dívky. Společně s chlapci jsme pak náš strom se jménem „Diviš“ konečně zasadili. Poté jsme ho symbolicky pokřtili. Těšíme se, až se za pár let pod naším stromem setkáme a on bude růst společně s námi a našimi úspěchy. 

Za žáky deváté třídy – Sarah Bendeová