STUDIJNÍ MATERIÁLY, ÚKOLY A INSPIRACE PRO ŽÁKY

Vážení žáci, vážení rodiče. Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici studijní materiály a úkoly pro jednotlivé třídy. Vše bude průběžně doplňováno. Splněné úkoly, zasílejte zpět přímo vyučujícím daných předmětů.

První stupeň

I. A – třídní učitelka Mgr. Holubová Dagmar, e-mail: dasaholubova@seznam.cz

I. B – třídní učitelka Mgr. Kubíčková Dana, e-mail: dana.kubickova@seznam.cz

II. A – třídní učitelka Mgr. Bílá Dagmar, e-mail: dusi.bila@seznam.cz

II. B – třídní učitelka Mgr. Dragounová Zdena, e-mail: zsvimperk.dragounova@seznam.cz

III. A – třídní učitelka Mgr. Mrázová Veronika, e-mail: kemik@centrum.cz

III. B – třídní učitelka Mgr. Šradějová Jitka, e-mail: zssmetanova@centrum.cz

IV. A – třídní učitelka Mgr. Jiroušková Lucie, e-mail: jirouskovalucinka@seznam.cz

IV. B – třídní učitelka Mgr. Wölflová Edita, e-mail: edita.wolflova@gmail.com

V. A – třídní učitelka Mgr. Kolafová Marie, e-mail: marie.kolafova@seznam.cz

V. B – třídní učitel Mgr. Čtvrtník Pavel, e-mail: pavel.ctvrtnik@zsvimperk.cz

Druhý stupeň

VI. A – třídní učitelka Mgr. Böhmová Ivana, e-mail: ibzsvimperk@seznam.cz

VI. B – třídní učitelka Mgr. Novotná Dagmar, e-mail: da.hruskova@centrum.cz

VII. A – třídní učitelka Mgr. Kramlová Jaroslava, e-mail: zsvimperk.kramlova@seznam.cz

VII. B – třídní učitelka Mgr. Zlochová Kateřina, e-mail: zszlochova@seznam.cz

VIII. tř. – třídní učitelka Mgr. Doležalová Jana, e-mail: jana.dolezalova@zsvimperk.cz

IX. A – třídní učitel Mgr. Gaudník Tomáš, e-mail: tomas.gaudnik@email.cz

IX. B – třídní učitelka Mgr. Holočiová Dana, e-mail: zsvimperk.holociova@seznam.cz

Kontakty na netřídní učitele:

Mgr. Pokorný Vladan, e-mail: vladan.pokorny@zsvimperk.cz

Mgr. Kolafa Michal, e-mail: michal.kolafa@zsvimperk.cz

Mgr. Němčáková Olga, e-mail: zsvimperk.nemcakova@seznam.cz

Mgr. Líkař Jan, e-mail: zsvimperk.likar@seznam.cz

Mgr. Monika Stejskalová, e-mail: zssmetanova.stejskalova@seznam.cz

Mgr. Magdalena Kůrková, e-mail: zsvimperk.kurkovam@email.cz 

Mgr. Karel Nový, e-mail: novy.kar@seznam.cz

Mgr. Daniela Líkařová, e-mail: dlikarova@gmail.com

Pro další vzdělávání a využití volného času je možné využít následující odkazy – to už je zcela dobrovolné:

Nápady ze školní družiny

Vzdělávací zdroje – stránky ministerstva školství

Česká televize od pondělí 16. 3. 2020 spustila pořad UčíTelka

Společnost Didakta zpřístupnila svůj obsah