Testování ve škole

Máme za sebou již třetí týden testování nejen zaměstnanců školy, ale i žáků prvního stupně. Nutno říci, že obavy, které jsme my, paní učitelky, před návratem žáků do škol kvůli jejich testování měly, byly zbytečné.

Děti byly samozřejmě před prvním testováním maličko nervózní, ale brzy zjistily, že se nemusí ničeho bát a že vše hravě zvládají i bez asistence rodičů. Určitě k tomu přispěl i fakt, že většina rodičů svým dětem doma vysvětlila, proč a jak se budou testovat a podívali se společně na video, které jsme jim zaslaly. Tím nám samozřejmě také velmi pomohli a patří jim naše poděkování.

Každá třída má pro testování vyhrazené vlastní prostory a k dispozici i paní vychovatelky, které mají zásluhu na bezproblémovém chodu testování. Díky nim se tento proces výrazně zkrátí a atmosféra během něj je pro všechny přítomné příjemná.

Poděkovat musíme také panu školníkovi, který pro všechny děti vyrobil stojánek na testovací zkumavky, navíc z recyklovatelného materiálu. Tím přispějeme ke snížení množství odpadu, kterého je v této době více než dost.

 

Za kolektiv prvního stupně

Mgr. Lucie Jiroušková a Mgr. Magdalena Říhová