Určení ceny oběda od 1. 9. 2019

Kategorie strávníka

CELKEM

(Kč)

žáci regionálního školství ve věku
7 – 10 roků

22,-

žáci regionálního školství ve věku
11 – 14 roků

24,-

žáci regionálního školství ve věku
15 – 18 roků

26,-

cizí strávníci

61,-