Úspěchy v matematických soutěžích ve školním roce 2018/2019

Pangea

Pangea je soutěž, která je velmi náročná. Dochází zde k velice důležitému propojení čtenářské a matematické gramotnosti. Ted Charvát ze čtvrtého ročníku zde dosáhl velice cenného úspěchu. Umístil se na čtvrtém místě v kraji (pouze s jediným chybným výsledkem). Škoda jen, že se z této pozice nemohl zúčastnit finálového kola v Praze.

Pythagoriáda

Úspěšnými řešiteli školního kola bylo pět žáků. V okresním kole soutěžili pouze dva žáci, neboť ostatní měli v té době jiné školní povinnosti (účast na projektu, vítězové jiné soutěže – pobyt v Ostravě). Beneš Martin (6. ročník) se umístil na 7. místě, Matyáš Kutheil (8. ročník) na 10. místě.

Matematická olympiáda

Do okresního kola postoupilo celkem pět žáků.  Martin Beneš (šestý ročník) dosáhl nejlepšího výsledku a umístil se na druhém místě, jeho spolužák Karel Honek na místě 15. Velice krásné bylo umístění Ivy Vozobulové, která jako žákyně pátého ročníku soutěžila v kategorii žáků šestého ročníku a umístila se na 12. místě. Další postupující žáci byli z osmého ročníku. Lenka Bostlová si „vypočítala“ 11. místo, Matěj Blahník 17. místo.

Rozpočti si to

V této soutěži jsme v letošním školním roce měli jeden tým žáků z 8. A: Lukáš Sýs, Lenka Bostlová, Matěj Blahník, Matyáš Drabeš. Družstvo postoupilo do celostátního kola, které se koná 27. června v Praze.

Matematický klokan

I v této soutěži jsme měli úspěšného řešitele. Byla jím Iva Vozobulová z 5. A, která se počtem 112 bodů umístila na druhém místě v okresním kole.

Mgr. Jana Doležalová, Mgr. Marie Kolafová