Úspěšný lovec perel

V Městské knihovně ve Vimperku probíhala po celý rok soutěž Lovci perel 2017. Děti si v knihovně půjčily knížku se speciální nálepkou a po přečtení odevzdaly paní knihovnici vyplnění hrací list k této knize. Za správně zodpovězené otázky pak obdržely perly. Ve třetí kategorii (do 15 let) byl nejúspěšnějším „lovcem“ a vyhrál tedy tuto kategorii Antonín Muchl ze šesté třídy. Gratuluji!

                                                                                                         Mgr. Jana Doležalová