Úterý ve znamení hudby a zpívání

V úterý 25. 2. se žáci naší školy zúčastnili programu Hudební krabičky v MěKS. Během hodinového představení se menší děti hravou a zábavnou formou dozvěděly o výrazových prostředcích, které se v hudbě užívají. Ti starší se seznámili s hudebními žánry, jakými jsou např. blues, hiphop, pop.

Odpoledne pak děti prvního stupně absolvovaly školní kolo soutěže Jihočeský zvonek. Před porotou zazpívalo 34 malých zpěváčků. Všichni si za svůj výkon vysloužili diplom a sladkou odměnu, ti nejlepší postupují do okrskového kola soutěže. Děkujeme všem za účast a odvahu vystoupit, postupujícím gratulujeme.

Mgr. Ivana Böhmová