Vánoce pro rodiče a děti ve škole

Dne 17. prosince 2019 proběhlo ve třídě III. A komorní vystoupení pro rodiče. Děti zazpívaly vánoční písně, tancovalo se, zpívalo anglicky a ochutnávaly se perníčky, které děti napekly.

Celková atmosféra se nesla v duchu příjemného odpoledne, kdy rodiče navštíví školu nejen o třídních schůzkách.

Děkuji dětem za jejich vystoupení a rodičům za milá slova a komentáře naší besídky.

Veronika Mrázová