Ve finanční gramotnosti v České republice dokážeme porazit i střední školy

Od září letošního školního roku jsme se začali intenzivněji zabývat aplikací Fingrplay na výuku finanční gramotnosti a připravovali jsme se na celorepublikový turnaj.  Jde o online hru, která je obdobná jako desková hra Finanční svoboda, kde jsme již také sklízeli úspěchy v republikových soutěžích v minulých letech. Soutěž není rozdělena na kategorii základních a středních škol, ale je zde pouze jediná společná kategorie, což nebylo pro naše žáky jednoduché. Protože jsme ale jediní nositelé Diamantového certifikátu finanční gramotnosti v České republice, doufali jsme, že naše šance nejsou úplně ztracené. V této soutěži je velice důležitý kolektiv. Podmínkou k dosažení úspěchu je výborná úroveň znalostí a dovedností všech žáků třídy. Nestačí mít ve svém středu jen výborné jednotlivce. To byl hlavní cíl v přípravě na soutěž. Povedlo se a dostavil se úžasný úspěch. Ze čtyřiceti týmů z České republiky se na prvním místě suverénně umístila třída IX. A, na třetím místě pak třída IX. B. Druhá příčka patřila 4.   ročníku oboru Ekonomika a podnikání Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Absolutním vítězem v kategorii jednotlivců se stal Lukáš Sýs a na třetím místě se umístil Matěj Blahník (2. příčka opět student ISŠTE Sokolov). Po získání Diamantového certifikátu považuji tento výborný výsledek za jeden z největších úspěchů, kterého naše škola dosáhla v oblasti finanční gramotnosti. Myslím, že až budou naši žáci přebírat ocenění v České národní bance, nebudu jediná, která na ně bude náležitě pyšná.

 

Mgr. Jana Doležalová