Venkovní přírodovědná učebna dokončena

Konec měsíce května 2020 byl termínem pro dokončení venkovní přírodovědné učebny v ZŠ Vimperk, Smetanova. Učebna byla financována z dotačních prostředků IROP, prostředků zřizovatele a investičního fondu školy. Projekt se podařilo dokončit ve stanoveném termínu. Učebna bude sloužit nejen k výuce přírodovědných předmětů ve škole, bude k dispozici i zájmovému vzdělávání jak ve školní družině, tak ve škole sídlícímu DDM. Pro žáky školy by měla představovat další možnost zážitkového vzdělávání. Všichni se na její plné využití těšíme.

Mgr. Vladan Pokorný

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)