Venkovní přírodovědná učebna – sblížení výuky s přírodou

Výuka venku, v přímém kontaktu s přírodou a se světem, přináší dětem mnoho výhod. Učení venku je názornější, zábavnější, zlepšují se vzdělávací výsledky, roste motivace dětí k učení, posiluje se jejich zdraví. My jsme prostředí pro takovouto výuku chtěli vytvořit i v naší škole. Nabízel se k tomu prostor za pavilonem I. stupně. Část pozemku je již léta využívána zejména při hodinách pěstitelských prací. Jsou zde školní výukové záhony, kompost a ovocný sad.

Když se objevila možnost využít dotačního fondu IROP, neváhali jsme a pustili se do realizace naší vize. Poděkování patří našemu zřizovateli Městu Vimperk, které nám pomohlo s realizací projektu a jeho financováním. Chtěli bychom rovněž poděkovat všem firmám, které se na realizaci podílely (projektová dokumentace – pan Ing. Pavel Vyskočil, stavební práce – firma Matoušek, tesařské, klempířské a pokrývačské práce – firma Střechy Kukačka &Benda, zahradnické práce – firma Okrasné zahradnictví Novotná, vybavení učebny – firma Truhlářství, Dřevostyl plus s.r.o. Časta, příprava projektu – Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., pan Štěpánek). V neposlední řadě je třeba poděkovat paní uč. Lucii Pokorné, která byla u zrodu myšlenky projektu a podílela se na jeho přípravě..

Venkovní učebna je součástí výukové zahrady, která neslouží pouze jako okrasný prvek. Jsou zde zastoupeny rozmanité druhy rostlin, díky kterým by se výuka nejen přírodních věd měla stát názornější a zajímavější. Žáci mohou např. porovnat různé druhy listnatých i jehličnatých stromů, zkoumat životní cyklus kapradin, naučit se rozeznávat bylinky a následně je využít při vaření ve školní cvičné kuchyňce. K obdivu i výuce zde poroste i množství kvetoucích rostlin. V krásném prostoru plném zeleně žáci objeví od půdních bezobratlých, přes zástupce hmyzí říše, po drobné obratlovce či ptáky. Výskyt různých druhů živočichů je zde podpořen i vybudovanou skalkou, kde za krásných slunečných dnů, doufejme, nebude problém pozorovat vyhřívající se ještěrky. Jaké další živé organismy se nastěhují do jednotlivých částí zahrady nebo hmyzího hotelu, se necháme překvapit. Koutek s vystavenými přírodninami též poslouží mnoha živočichům jako úkryt. A šikovní kluci ve školních dílnách jistě vyrobí krásná krmítka a ptačí budky, abychom druhové diverzitě v naší nové zahradě šli naproti.

Přínos venkovní učebny není jen estetický a naučný, ale také ekologický. Díky zachytávání dešťové vody se konečně školní zahrada stane více soběstačnou a žáci nebudou muset plýtvat pitnou vodou na zalévání pěstovaného ovoce a zeleniny.

Přesto, že by si někdo mohl myslet, že výuková zahrada slouží pouze ke studiu přírodopisu, není tomu tak. Ano, primárně bude využívána k výuce přírodovědných předmětů na I. i II. stupni základní školy. Naším cílem však bylo vytvořit víceúčelové prostředí. Špalky na sezení, které je možné rozmístit v prostoru zahrady, jistě nebudou využívány pouze mladými přírodovědci. V rámci hodin výtvarné výchovy bude určitě zajímavé posadit se ven a kreslit květiny jinak, než jen ve váze na učitelském stole. Zachytit krásný kousek živé přírody přímo venku a přitom neopustit areál školy. A co takové čtení našich menších školáků, musí probíhat pouze v prostorách školní třídy? Za hezkého počasí děti jistě ocení možnost sednout si s knížkou na čerstvý vzduch do hezkého prostředí. A to jistě nejsou všechny aktivity, které naši vyučující pro žáky připraví.

Nová část školní zahrady určitě najde mnohá využití jak pro výuku, tak zájmovou činnost. Se zastřešenou pergolou vybavenou stoly, lavicemi i velkou tabulí může dobře posloužit k vyučování téměř všech předmětů i zájmové činnosti školní družiny a návštěvníkům DDM sídlícímu v naší škole. Stane se tak další multifunkční a první učebnou pod širým nebem. Věřme, že se o ni budou žáci pod vedením svých pedagogů dobře starat a rádi využívat všechny její možnosti a velmi příjemné prostředí.

Mgr. Vladan Pokorný

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)