VI. A – třídní učitelka Mgr. Böhmová Ivana

Materiály a úkoly z tělesné výchovy a pracovních činností jsou k dispozici na: https://telakapracovky.webnode.cz/

11. června 2020

6A anglický jazyk 13 Líkařová

6A anglický jazyk 13 Mrázová

6A český jazyk 13

6A Dějepis 13

6A fyzika 11

6A matematika 14

4. června 2020

6A fyzika 10

6A anglický jazyk 12 Líkařová

6A anglický jazyk 12 Mrázová

6A český jazyk 12

6A Dějepis 12

6A matematika 13

6A Zeměpis 12 a)

6A Zeměpis 12 b) – učebnice

28. května 2020

6A anglický jazyk 11 Líkařová

6A anglický jazyk 11 Mrázová

6A český jazyk 11

6A Dějepis 11

6A fyzika 9

6A matematika 12

6A Výtvarná výchova 5

6A Zeměpis 11 a)

6A Zeměpis 11 b) – učebnice

21. května 2020

6A Zeměpis 10 b) učebnice

6A Zeměpis 10 a)

6A Přírodopis 7

6A matematika 11

6A Informatika 8

6A fyzika 8

6A Dějepis 10

6A český jazyk 10

6A anglický jazyk 10 Mrázová

6A anglický jazyk 10 Líkařová

14. května 2020

6A anglický jazyk 9Líkařová

6A anglický jazyk Mrázová 9

6A český jazyk 9

6A Dějepis 9

6A fyzika 7

6A Informatika 7

6A matematika 10

6A Přírodopis 6

6A Zeměpis 9 a)

6A Zeměpis 9 b) učebnice

7. května 2020

6A anglický jazyk 8 Líkařová

6A anglický jazyk Mrázová 8

6A český jazyk 8

6A Dějepis 8

6A Informatika 6

6A matematika 9

6A Přírodopis 5

6A Zeměpis 8

6A Zeměpis 8 – učebnice 1

30. dubna 2020

6A anglický jazyk 7 Líkařová

6A anglický jazyk Mrázová 7

6A český jazyk 7

6A Dějepis 7

6A Informatika 5

6A matematika 8

6A Přírodopis 4

6A Výtvarná výchova 4

6A Zeměpis 7

23. dubna 2020

6A Informatika 4

6A anglický jazyk 6 Líkařová

6A anglický jazyk 6 Mrázová

6A český jazyk 6

6A Dějepis 6

6A fyzika 6

6A matematika 7

6A Přírodopis 3

6A Zeměpis 6

16. dubna 2020

6.A fyzika 5

6A anglický jazyk 5 Líkařová

6A anglický jazyk 5 Mrázová

6A český jazyk 5

6A Dějepis 5

6A matematika 6

6A Zeměpis 5

2. dubna 2020

6A anglický jazyk 4 Líkařová

6A anglický jazyk Mrázová 4

6A český jazyk 4 – Přídavná jména – stupňování

6A český jazyk 4

6A Dějepis 4

6A fyzika 4

6A matematika 5

6A Zeměpis 4

6A_český jazyk_Velikonoce_Josef Lada

26. března 2020

6A anglický jazyk 3 Mrázová

6A anglický jazyk Líkařová 3

6A český jazyk 3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

6A český jazyk 3

6A Dějepis 3

6A fyzika 3

6A fyzika3 – sešit

6A hudební výchova 1

6A informatika 3

6A matematika 4

6A občanská výchova 1

6A přírodopis 2

6A Výtvarná výchova 3

6A Zeměpis 3

19. března 2020

6A anglický jazyk 2 Mrázová

6A anglický jazyk 2

6A matematika 3

6A pracovní činnosti dívky 1

6A zeměpis 2

18. března 2020

6A Výtvarná výchova 2

6A dějepis 2

6A český jazyk 2 – Párové části těla

6A český jazyk 2

17. března 2020

6A Informatika 2

6A fyzika 2

6A fyzika 2 b

6A tělesná výchova 1

6A pracovní činnosti 1

12. března 2020

6A anglický jazyk Líkařová1

6A anglický jazyk Mrázová 1

6A český jazyk 1 řečtí bozi

6A český jazyk 1

6A dějepis 1

6A fyzika 1

6A informatika 1

6A matematika 1

6A matematika 2

6A přírodopis 1

6A zeměpis 1