VI. B – třídní učitelka Mgr. Novotná Dagmar

Materiály a úkoly z tělesné výchovy a pracovních činností jsou k dispozici na: https://telakapracovky.webnode.cz/

11. června 2020

6B anglický jazyk 13

6B Český jazyk 13

6B fyzika 13

6B matematika 13

4. června 2020

6B anglický jazyk 12

6B Český jazyk 12

6B dějepis 12+13

6B fyzika 12

6B Informatika 7

6B matematika 12

6B Zeměpis 12 a)

6B Zeměpis 12 b) – učebnice

28. května 2020

6B anglický jazyk 11

6B Český jazyk 11

6B dějepis 11

6B fyzika 11

6B matematika 11

6B Výtvarná výchova 5

6B Zeměpis 11 a)

6B Zeměpis 11 b) – učebnice

21. května 2020

6B anglický jazyk 10

6B Český jazyk 10

6B dějepis 10

6B fyzika 10

6B matematika 10

6B Přírodopis 7

6B Zeměpis 10 a)

6B Zeměpis 10 b) učebnice

14. května 2020

6B anglický jazyk 9

6B Český jazyk 9

6B dějepis 9

6B fyzika 9

6B Informatika 6

6B matematika 9

6B Přírodopis 6

6B Zeměpis 9 a)

6B Zeměpis 9 b) učebnice

7. května 2020

6B anglický jazyk 8

6B Český jazyk 8

6B dějepis 8

6B fyzika 8

6B matematika 8

6B Přírodopis 5

6B Zeměpis 8

6B Zeměpis 8 – učebnice 1

30. dubna 2020

6B anglický jazyk 7

6B Český jazyk 7

6B dějepis 7

6B fyzika 7

6B matematika 7

6B Přírodopis 4

6B Výtvarná výchova 4

6B Zeměpis 7

23. dubna 2020

6B anglický jazyk 6

6B Český jazyk a literatura 6

6B dějepis 6

6B fyzika 6

6B matematika 6

6B Přírodopis 3

6B Zeměpis 6

16. dubna 2020

6B anglický jazyk 5

6B Český jazyk a literatura 5 a)

6B Český jazyk a literatura 5 b) – Fimfárum

6B dějepis 5

6B fyzika 5

6B Informatika 5

6B matematika 5

6B Zeměpis 5

2. dubna 2020

6B fyzika 4

6B dějepis 4

6B anglický jazyk 4

6B Český jazyk a literatura 4 a)

6B Český jazyk a literatura 4 b) Přídavná jména-stupňování

6B Český jazyk a literatura 4 c) Čtení – Velikonoce

6B Informatika 4

6B matematika 4

6B Zeměpis 4

26. března 2020

6B anglický jazyk 3

6B Český jazyk a literatura 3a

6B česky jazyk a literatura 3b – prezentace přídavná jména

6B dějepis 3

6B fyzika 3

6B Informatika 3

6B matematika 3

6B občanská výchova 1

6B přírodopis 2

6B Výtvarná výchova 3

6B Zeměpis 3

19. března 2020

6B český jazyk a literatura 2 – 1a

6B český jazyk a literatura 2 – 1b Párové části těla

6B český jazyk a literatura 2 – 1c prezent. světoví autoři

6B informatika 2

6B pracovní činnosti dívky 1

6B zeměpis 2

18. března 2020

6B Výtvarná výchova 2

6B tělesná výchova 1

6B dějepis 2

6B pracovní činnosti 1

17. března 2020

6B Anglický jazyk 2

6B Fyzika 2

6B Matematika 2

12. března 2020

6B anglický jazyk 1

6B český jazyk a literatura 1 a)

6B český jazyk a literatura 1 b) Prezent.

6B český jazyk a literatura 1 c) Karel Čapek

6B dějepis 1

6B fyzika 1

6B informatika 1

6B matematika 1

6B přírodopis 1

6B zeměpis 1