VIII. tř. – třídní učitelka Mgr. Doležalová Jana

Studijní materiály a úkoly z matematiky, anglického jazyka a chemie jsou k dispozici v prostředí eulohy.cz

Materiály a úkoly z tělesné výchovy a pracovních činností jsou k dispozici na: https://telakapracovky.webnode.cz/

26. března 2020

8 český jazyk 3

8 Dějepis 3

8 fyzika 3

8 německý jazyk 3

8 přírodopis 2

8 tř. hudební výchova 1

8 Výtvarná výchova 3

19. března 2020

8 Zeměpis 2

8 pracovní činnosti děvčata 1

8 český jazyk 2

8 německý jazyk 2

8 občanská výchova 1

18. března 2020

8 Výtvarná výchova 2

8 Dějepis 2

8 Informatika 2

8 tělesná výchova 1

17. března 2020

8 Fyzika 2

8 tělesná výchova 1

8 pracovní činnosti 1

12. března 2020

8 český jazyk 1

8 dějepis 1

8 fyzika 1

8 informatika 1

8 německý jazyk 1

8 přírodopis 1

8 zeměpis 1