Vyhlášení ankety „Talent okresu Prachatice“

Ve středu 1. listopadu 2017 se ve zcela zaplněném sále MěKS ve Vimperku uskutečnilo vyhlášení 14. ročníku ankety „Talent okresu Prachatice“ za přítomnosti 79 nominovaných žáků a studentů, ceny předávajících starostů a místostarostů měst Prachatice a Vimperku, ředitelů škol, učitelů a zástupců rodičů i široké veřejnosti. Slavnostní odpoledne zahajovalo a ukončovalo vystoupení sboru ZŠ Smetanova ve Vimperku pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Böhmové, celým programem provázel učitel Gymnázia ve Vimperku pan Mgr. Roman Hajník, jednotlivé bloky ve vyhlašování rozdělily krátké animované filmy dětí ze ZUŠ ve Vimperku. Z naší školy ZŠ Vimperk, Smetanova byli nominováni: Lucie Mauricová v umělecké kategorii, Miroslav Hovorka a Jan Formánek ve sportovní kategorii a družstvo naší školy ve složení Richard Kropáček, Jindřiška Tomšovicová a Denis Bartůšek v kategorii družstev. Všichni naši nominovaní získali titul „Talent okresu Prachatice“. Srdečně jim blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy při rozvoji jejich talentu.

Mgr. Vladan Pokorný