Vyhodnocení celoroční hry AJAX

Naši druháci dnes zakončili celoroční hru AJAX – policejní pes. Vyhodnocení provedla por. Martina Joklová, mluvčí OO PČR Prachatice. Děti odpovídaly na otázky, jak si zapamatovaly –  pravidla chování a bezpečnosti, nebezpečné situace, dopravní výchova, návykové látky, téma šikana. Do zápisníku Ajaxe dostávaly děti za splněné úkoly razítko psa Ajaxe. Za odměnu dnes dostaly všechny děti drobné dárečky s logem PČR, které se moc líbily. Ještě jednou moc děkujeme.

Těšíme se na další pokračování v novém školním roce.

                                                                                                         Mgr. Dagmar Holubová, tř. učitelka