Výsledky matematických soutěží

Okresní kolo Matematické olympiády – 6. ročník

Letos naší školu v okresním kole Matematické olympiády pro 6. – 8. ročník reprezentovali šesťáci. Přes školní kolo se probojovali do okresního kola čtyři – Lenka Bostlová, Claudie Hozmanová a Matěj Blahník z třídy VI. A, spolu s nimi i Hana Tomšovicová z třídy VI. B. Celkem mezi sebou soutěžilo 35 žáků ze základních škol a gymnázií z celého okresu. Naši soutěžící se ve velké konkurenci neztratili a zabodovali. Nejlepšího umístění dosáhl Matěj Blahník, který se ziskem 8 bodů obsadil 18. místo.

Okresní kolo Pythagoriády – 5. a 6. ročník

Poslední matematická soutěž, která se konala v tomto školním roce, byla Pythagoriáda.  Přes školní kolo se probojovali do okresního kola v kategorii 5. tříd Petra Hovorková (IV. A), Miroslav Hovorka (IV. A) a Michaela Zámečníková (V. třída). V kategorii 6. tříd se to podařilo dvěma žákům z VI. A Matěji Blahníkovi a Matteo Schettinimu.

V okresním kole Pythagoriády, které se konalo 18. 5. 2017, řešili žáci 15 logických úloh za šedesát minut. Bohužel se nemohla zúčastnit Michaela Zámečníková, tak nás v nejmladší kategorii reprezentovali pouze sourozenci Hovorkovi ze čtvrté třídy. Byli v soutěži nejmladší, a i přesto dokázal Miroslav Hovorka obsadit skvělé celkové 3. místo se ziskem 10 bodů a tím se stal i úspěšným řešitelem soutěže. Petra Hovorková také nezklamala a se ziskem 6 bodů obsadila pěkné 9. místo z celkem patnácti soutěžících. Doufám, že oba získali nejen ocenění, ale i cenné zkušenosti na příští rok.

V kategorii 6. tříd se našim žákům také dařilo. Z celkového počtu 22 soutěžících se dokázal Matěj Blahník skvěle prosadit a obsadil celkové 5. místo se ziskem 8 bodů.  Matteo také zabodoval a obsadil pěkné 15. místo.

Všem reprezentantům z naší školy srdečně blahopřeji, přeji jim hezké prázdniny a ať je matematika nadále baví alespoň jako doposud.

                                

Mgr. Marie Kolafová