Vystoupení pro rodiče dětí z nepovinného předmětu Sportovní hry II

V pondělí 22. 5. 2017 se konalo v tělocvičně naší školy vystoupení pro rodiče dětí, které chodí na nepovinný předmět Sportovní hry II. Na začátku představení předvedly děti rozcvičení na žíněnkách, následoval přeskok přes švédskou bednu. V druhé části postupně ukázaly dívky své sestavy na žíněnkách s hudebním doprovodem. V závěru předvedli chlapci cviky na kruzích a děvčata cvičení na lavičce.  Děti cvičily s chutí a elánem a doufám, že potěšily své rodiče a blízké.

Mgr. Marie Kolafová

foto: Lucie Hovorková, Mgr. Michal Kolafa