Výukový program ve výukovém středisku NP Šumava a výstup na Boubín

Ve středu 4. 12. 2019 se žáci V. A těšili na výukový program NP Šumava, tentokrát téma povídání byly NP ČR se zaměřením na Národní park Šumava. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací a pracovali i s mapou NP Šumava, kde umisťovali fotografie významných obcí, rašelinišť, řek, hor i kulturních památek parku. Výukový program žáky velmi bavil a naučili se mnoho nových poznatků o Šumavě a druhý den se nám podařilo na teorii navázat praxí.

 Ve čtvrtek 5. 12. se žáci spolu s třídní učitelkou a některými rodiči odhodlali dobýt Boubín. Počasí vyšlo nádherné a všichni jsme se mohli pokochat výhledy na vrcholy šumavských hor zaplavené inverzními mraky. Viděli jsme vzdálené alpské vrcholky, páru z elektrárny Temelín, východ Slunce a hlavně „inverzní moře“ mraků. Ve Vimperku byla ranní teplota -6°C a o hodinu později na Boubíně +5°C. Děkuji všem rodičům za pomoc s dětmi a panu Keclerovi za poskytnutí fotografií z akce.                                                               

Mgr. Marie Kolafová