Workshopy pro devátý ročník

Workshopy ve firmách mají u žáků osmých a devátých ročníků svoji nezastupitelnou roli. Velice cennou v této oblasti je spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, pobočkou Prachatice, která velké množství workshopů pro žáky organizuje. I v současné ztížené situaci se žáci naší školy určitě obohatili o nejednu zkušenost, znalost či dovednost v oblasti kariérní výchovy. Ještě v prosinci minulého roku žáci devátého ročníku při workshopu v Muzeu řemeslné výroby v Nezdicích na Šumavě napekli chleba a housky, nazdobili perníčky. Byl to poslední workshop, na který se mohli vypravit přímo „do firmy“. Nastala tak další fáze  – workshopy online. V měsíci březnu a dubnu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili dvou online workshopů. „Podívali se“ jednak do prachatické zemědělské firmy Prima Agri Prachatice a na velikonoční workshop do floristické kavárny Na Pomezí v Nové Bystřici.  Jistě nám online podoba plně nenahradí skutečnou návštěvu ve firmě či podniku. Přesto tato setkání byla velice zajímavá, žáci se dozvěděli mnoho nového z jednotlivých oborů a měli možnost se přímo zeptat odborníků z dané oblasti na věci, které je zajímají. Myslím, že v dnešní době tyto workshopy nejsou pouze vítanou změnou při online výuce, ale ukazují i „reálné“ propojení školy se životem, s praxí, které pokračuje – i když jinak, nově – online.  

Mgr. Jana Doležalová