Zahájení školního roku v prvních třídách

V letošním školním roce otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. 4. září v doprovodu svých rodičů usedli prvňáčci poprvé do školních lavic. Přivítat je přišli starosta města Mgr. Pavel Dvořák a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů a předali jim drobné upomínkové předměty.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

Mgr. Michal Kolafa