Zahájení školního roku v prvních třídách

V letošním školním roce otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. 2. září v doprovodu svých rodičů usedli prvňáčci poprvé do školních lavic. Přivítat je přišli starostka města Ing. Jaroslava Martanová, paní Eva Markéta Hervertová zástupkyně vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, předali jim pamětní listy a drobné dárky.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

 

Mgr. Michal Kolafa