Zahájení školního roku v prvních třídách

V letošním školním roce otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. Současná epidemiologická situace umožnila, aby prvňáčci usedli 1. září poprvé do školních lavic v doprovodu svých rodičů. Přivítat všechny přišli místostarosta města Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Martina Křížová vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, předali jim pamětní listy a drobné dárky.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

Mgr. Michal Kolafa