Zahájení školního roku v prvních třídách

Ve školním roce 2021/2022 otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. Letos proběhlo zahájení školního roku pro prvňáčky z obou tříd ve velké tělocvičně, kde jim byly předány drobné dárky, pamětní list a hlavně šerpa „Prvňáček 2021/2022“. Prvňáčky přivítali spolu s jejich třídními učitelkami také starostka města Ing. Jaroslava Martanová, paní Renata Lešková z odboru školství a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Poté už si děti spolu s jejich rodiči odvedly třídní učitelky do tříd.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí zde mnoho radosti a úspěchů.

 

Mgr. Michal Kolafa