ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude pro školní rok 2021/2022 organizace zápisů k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis proběhne v období od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2015.

Zvolit si můžete dva způsoby, jak vaše dítě přihlásit:

  1. Korespondenčně bez vaší osobní přítomnosti ve škole v období od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021:

– datovou schránkou s elektronickým podpisem

– emailem s elektronickým podpisem na vladan.pokorny@zsvimperk.cz

– osobně do označené schránky před školou

– poštou na adresu: Základní škola Vimperk, Smetanova 405, 385 01 Vimperk

 

  1. Osobně v pátek 9. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 hodin v sobotu 10. dubna 2021 od 9.00 do 11.00 hodin

– osobním podáním žádosti ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel.

Formuláře všech potřebných dokumentů včetně vzorového vyplnění jsou připravené zde:

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky – MS WORD

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky – PDF

Vzor vyplněné žádosti o přijetí k dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost o předčasný nástup školní docházky – MS WORD

Žádost o předčasný nástup školní docházky – PDF

Vzor vyplněné žádosti o předčasný nástup školní docházky

Žádost o odklad školní docházky – MS WORD

Žádost o odklad školní docházky – PDF

Vzor žádosti o odklad školní docházky

K vyplněnému formuláři je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a kopie občanských průkazů zákonných zástupců.

Pokud nemáte možnost si formuláře sami vytisknout, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy v dopoledních hodinách.

Vašemu dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno identifikační číslo, které vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky. Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn dle identifikačního čísla na www.zsvimperk.cz a ve vývěsce školy.

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře (celkem čtyři dokumenty – žádost o přijetí, žádost o odklad, doporučení poradenského zařízení, doporučení ošetřujícího lékaře).

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Vladan Pokorný

ředitel školy