ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude pro školní rok 2020/2021 organizace zápisů k povinné školní docházce probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto:

Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014.

 

– zvolit si můžete dva způsoby, jak vaše dítě přihlásit:

  1. Korespondenčně bez vaší osobní přítomnosti ve škole v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020:

– datovou schránkou

– emailem s elektronickým podpisem na vladan.pokorny@zsvimperk.cz

– osobně do označené schránky před školou

– poštou na adresu: Základní škola Vimperk, Smetanova 405, 385 01 Vimperk

 

  1. Osobně v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

– osobním podáním žádosti ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel.

 

Formuláře všech potřebných dokumentů včetně vzorového vyplnění jsou připravené zde:

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

Vzor vyplněné žádosti o přijetí k dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost o předčasný nástup školní docházky

Vzor vyplněné žádosti o předčasný nástup školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Vzor žádosti o odklad školní docházky

Pokud nemáte možnost si formuláře sami vytisknout, můžete si je vyzvednout ve škole v úterý 31. března 2020 a v úterý 7. dubna 2020 vždy v 9.00-10.00 hodin a v 16.00-17.00 hodin.

Vašemu dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno identifikační číslo, které vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky. Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn dle identifikačního čísla na www.zsvimperk.cz a ve vývěsce školy.

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře (celkem čtyři dokumenty – žádost o přijetí, žádost o odklad, doporučení poradenského zařízení, doporučení ošetřujícího lékaře).

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Vladan Pokorný

ředitel školy