Zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova Vimperk

Letošní speciální téma zápisu do prvních tříd na ZŠ Smetanova zůstalo dětem na příští školní rok. Výjimečný stav v České republice nastrojil budoucím prvňáčkům, jejich rodičům a zákonným zástupcům podmínky, které se pravděpodobně dlouho nebudou opakovat. Zápis probíhal především korespondenční formou od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020. Poslední datum bylo i termínem, kdy mohli rodiče doručit potřebné dokumenty k zápisu osobně od 13.00 do 17.00 hodin. Velice nás těší, že bylo do naší školy přihlášeno 38 budoucích žáků. Někteří zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky. Děti budou rozděleny do dvou prvních tříd a věříme, že se jim ve školních lavicích bude dařit.

Děkuji nejen rodičům, zákonným zástupcům a dětem, že projevili důvěru ve vzdělávání v naší škole, ale i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápisu v nelehké době podíleli.

Mgr. Vladan Pokorný

 

Budoucí prvňáčci při návštěvě školy v únoru v rámci akce

„Na chvilku školákem“