Zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova Vimperk

Letošní zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova probíhal obdobným způsobem jako v loňském školním roce. Výjimečný stav v České republice nastrojil budoucím prvňáčkům, jejich rodičům a zákonným zástupcům opět netradiční podmínky. Zápis probíhal korespondenčně od 1. dubna 2020 do 16. dubna 2020 nebo osobní návštěvou školy ve vypsaném termínu. Velice nás těší, že bylo do naší školy přihlášeno 49 budoucích žáků. Někteří zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky. Děti budou rozděleny do dvou prvních tříd a věříme, že se jim ve školních lavicích bude dařit.

Děkuji nejen rodičům, zákonným zástupcům a dětem, že projevili důvěru ve vzdělávání v naší škole, ale i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápisu v nelehké době podíleli.

Mgr. Vladan Pokorný