Zápis do prvních tříd ZŠ Vimperk, Smetanova 405

Zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova připadl letos po legislativní změně z tradičních únorových termínů na pátek 21. a sobotu 22. dubna 2017. Budoucí prvňáčky školou provázely pohádkové postavičky, do kterých se převtělily žákyně 9. ročníku a dva žáci z šestých tříd.  Děti si hned u hlavního vchodu vybraly svého průvodce a všichni společně se vydali na cestu zápisem. Bylo velmi roztomilé sledovat malé a velké masky na chodbách i třídách školy.  Přes malou nervozitu dětí bylo vidět, že si všichni tento důležitý den užívají a s odhodláním plní zadané úkoly, které prověřily jejich připravenost pro vstup do základní školy. Na závěr byly děti za svou snahu odměněny malými dárečky a pěknými výrobky od starších školáků, které obdržely ve školní družině.

Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápisu podíleli, i žákům školy za pomoc při organizaci a milý přístup k příchozím dětem.

Pro školní rok 2017/2018 se přišlo v pátečním odpoledni a v sobotu dopoledne zapsat 39 budoucích prvňáčků, rodiče některých z nich podali žádost o odklad školní docházky.

Mgr. Vladan Pokorný