Zápis dětí do prvních tříd

Image

Ve dnech 9. a 10. února 2007 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Celkem bylo zapsáno 33 dětí, 20 chlapců a 13 dívek. O odkladu uvažují rodiče u 4 žáků.

Budoucí prvňáčci museli prokázat základní obecné znalosti a dovednosti, které se vyžadují při vstupu do školy. Paní učitelky je „zkoušely“ z počítání, z poznávání základních barev, geometrických tvarů, děti také přednášely básničky, kdo chtěl, přidal i krátkou písničku.

Spolu s rodiči si děti také mohly prohlédnout školní prostředí a některé třídy. Rodičům byla nabídnuta možnost umístit své ratolesti do školní družiny, ve které paní vychovatelky nabízejí svým svěřencům bohatý odpolední program. Jsou to hlavně zájmové útvary jako např. Pohybové hry, Dovedné ruce, Výtvarné činnosti, Základy vaření nebo Hry na počítači. V rámci družinových aktivit se děti mohou dále zapojit do různých soutěží a turnajů, nesmíme zapomenout ani na oblíbené netradiční diskotéky a různé výlety, které se všem vždy moc líbily. Dětem, které rády zpívají, se také nabízí možnost chodit do pěveckého sboru, který vede paní učitelka Daniela Líkařová.

K prvním školním krokům tímto přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí a elánu, rodičům pak pevné nervy a samé „jedničky“ nejen při známkování jejich dětí.

Mgr. Hana Hrdá

Image