Závěrečná pěvecká vystoupení dětí ze ZŠ Smetanova a MŠ Klostermannova

Středeční odpoledne jsme věnovali závěrečnému vystoupení našeho pěveckého sboru v MěKS Vimperk. Sbor se představil ve své kompletní sestavě. Na podiu se postupně uvedlo všech čtyřicet žáků, kteří sbor v současné době navštěvují. Děti zazpívaly kromě již známých písní i několik nově nacvičených. Závěr pak patřil těm nejmenším. Se svým programem na akci vystoupili i zpěváčci z MŠ Klostermannova pod vedením paní učitelky Jaroslavy Procházkové a přispěli k milé a uvolněné atmosféře koncertu. Tímto paní Procházkové velice děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společná pěvecká představení. Děkujeme také MěKS Vimperk za přípravu sálu a technickou podporu a všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit.

                                                                                                                                                             Mgr. Ivana Böhmová