Život školy v době pandemie

11. března 2020 byla na školách v České republice zakázána osobní přítomnost žáků. Od té doby se žáci vzdělávají distančně – na dálku. To ale neznamená, že se život ve školních budovách zcela zastavil. V současné době probíhají například tyto akce:

Rekonstrukce vytápění naší školy plánovaná na červenec se vzhledem k uzavření školy začne již ve čtvrtek 16. 4. 2020. Trvat by měla zhruba jeden měsíc a práce s ní spojené budou probíhat v přízemních prostorách školy.

Od pondělí 20. dubna 2020 bude probíhat rekonstrukce elektrických rozvodů v obou počítačových učebnách.

Do konce května 2020 pak bude dokončena venkovní učebna za pavilonem I. stupně školy, která je financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, prostředků zřizovatele a z investičního fondu školy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Spolu s těmito akcemi probíhá další běžná údržba prostor a vybavení školy.

Mgr. Michal Kolafa